Home
  • Update New

  • สน.สก.

p2000sk p30 hsptactical

สำหรับบุคคลทั่วไป มีอาวุธปืนเข้ามาใหม่หลากหลายรุ่น อาทิ เอชเค Safir รูเกอร์ รวมทั้งรุ่นใหม่ในโครงการฯ "RUGER SR9c" เป็นต้น มีให้เลือกทั้งสไลด์สแตนเลสและสแตนเลสรมดำ สนใจสามารถเข้าดูได้ในส่วน อาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไป

Sample image ทางสำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.)ได้ปิดการรับจองอาวุธปืนในโครงการฯ ท่านที่สนใจ สามารถส่งใบจองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มาได้ที่ หจก. สิงห์อาร์ม โทร.(02) 22 45 357 โทรสาร. (02) 22 45 222 เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น (หยุดวันอาทิตย์) 

อาวุธปืนมาใหม่ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

sam-21

อาวุธปืนมาใหม่ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554

อาวุธปืนมาใหม่ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554

สำหรับท่านที่สนใจและได้สั่งจองอาวุธปืน ท่านสามารถนำเอกสารติดต่อรับ ได้ตามรุ่นและชุดที่ได้สั่งจองไว้

 www.swasdikarn.com

 

hk  usp compact 45 white hk  usp compact 45 black hk  usp 45
kahr pm9 kahr p380 kahr cw9
walther ppks sw 442-2 rebel limited edition b sw 642 croc
sw 442-2 rebel limited edition b sw 442-2 dont tred on me b sw 642 dont tred on me w